اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت مقاله علوم رفتاري

پاورپوینت مقاله علوم رفتاري - علوم رفتاري مهارت هاي رفتاري مهارت ادراكي و بينش به خود توان تجزيه و تحليل صحيح موقعيت مهارت الهامي و انساني در...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش تحقیق در علوم تربیتی

پاورپوینت روش تحقیق در علوم تربیتی - روش تحقیق در علوم تربیتی پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است وروشهای تحقیق در حقیقت ابزارهای دستیابی ب...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مبانی حسابداری

پاورپوینت مفروضات بنیادی اصول و مبانی حسابداری - مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری رئوس مطالب فصل مقدمه ای بر مفروضات بنیادی و اصول حسابد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری

پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری - مدیریت هزینه در صنعت بانکداری مفهوم مدیریت هزینه ابعاد وسیعی را در بر می گیرد . این مفهوم محدود به کنت...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی

پاورپوینت مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی - مراكز رشد ( Incubator ) و راهکارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی مدیرعامل و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی - بسم الله الرحمن الرحیم مباحث کاربرد ي در مد ي ر ي ت منابع انسان ي دکتر محمد عباس زادگان عضو ه ي...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مالیات بر درامد در حسابداری مالی

پاورپوینت مالیات بر درامد در حسابداری مالی - 1 تئوری حسابداری مالیات بر درآمد در حسابداری مالی 2 مقدمه: تفاوت بین حسابداری مالی و حسابدار...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت كارآفريني و توانمندسازي نيروي كار

پاورپوینت كارآفريني و توانمندسازي نيروي كار  - ` ` كارآفريني و توانمندسازي نيروي كار   آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار گام ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش

پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش - كارگاه آموزشي: كاربردهاي روان شناسي در ورزش به سفارش پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي ، وزارت علوم تحقي...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضرورتهای قرآن پژوهی و طب

پاورپوینت ضرورتهای قرآن پژوهی و طب - ضرورتهای قرآن پژوهی و طب ضرورت تولید علم بر مبناي دین بشر براي رفع نیازهاي رو به گسترشی که دارد، محتاج محص...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زبانشناسی شناختی در ایران

پاورپوینت زبانشناسی شناختی در ایران - 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت و همکاری ستاد توسعة علو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت ساختار و عملكرد بدن

پاورپوینت شناخت ساختار و عملكرد بدن - شناخت ساختار و عملكرد بدن عضلات عضلات دسته هایی از باف فیبری هستند که بدن را حرکت می دهند، وضعیت قرارگیری...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل