پاورپوینت مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی

دسته بندي : پاورپوینت » عمومی و متفرقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث کاربرد ي
در مد ي ر ي ت منابع انسان ي
دکتر محمد عباس زادگان
عضو ه ي أت علم ي رسم ي دانشگاه شه ي د بهشت ي
راهبردها
1- تجه ي ز منابع انسان ي
الف) تاک ي د بر منابع انسان ي و ا ي جاد انگ ي زه ها ي ماد ي ، معنو ي ، بهبود آموزشها، ا ي جاد ام ي دوار ي ، پذ ي رش روش کا ي زن (تغ يي رات دائم و تدر ي ج ي در ساختار مناسب انسان ي ).
ب) کاهش تنشها، ناآرام ي عاطف ي – روان ي کارکنان.
پ) همکار ي با ن ي رو ي انسان ي جهت دست ي اب ي به هدفها.
ت) پررنگ کردن موفق ي ت ها ي واقع ي ، هم درک کردن کارکنان و همبستگ ي ب ي ن آنان.
ث) الگوساز ي مد ي ران برا ي دست ي اب ي به هدفها.
ج) گسترش مشارکت کارکنان.
نشانه ها ي ب ي انگ ي زگ ي
1- عدم همکار ي در فعال ي ت ها يي که تلاش و همت ب ي شتر ي م ي طلبد.
2- تأخ ي ر، تعج ي ل ي ا غ ي بت در محل کار.
3- اتلاف وقت و کش دار کردن اوقات تنفس.
4- ب ي توجه ي به زمان تحو ي ل کارها.
5- ضعف ک ي ف ي ت در انجام وظا ي ف.
6- شکوه و شکا ي ت دائم ي از موضوعات ساده و کم اهم ي ت.
7- فرافکن ي و شا ي عه ساز ي هنگام بروز مشکلات.
8- عدم اطاعت از دستورات مافوق
9- آس ي ب رساندن به دستگاه و ابزار.
10- تقاضا برا ي تعو ي ض پ ي در پ ي شغل.

 
دسته بندی: پاورپوینت » عمومی و متفرقه

تعداد مشاهده: 280 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:127 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل